Na svatého Martina husu a džbán vína

Se svátkem svatého Martina se pojí hned několik záležitostí. Peče se svatomartinská husa, otvírá se mladé víno, očekává se příchod prvních sněhových vloček. Ať už Martin přijede na bílém koni nebo ne, důvod k oslavě si nenechte vzít. Pokud se vám nebude chtít vyvářet, zajděte si do oblíbené restaurace, většina bude zajisté mít 11. 11. na svém menu husí pochoutky nebo navštivte některou z venkovních Svatomartinských slavností.

Svatý Martin Tourský
Svatý Martin z Tours, ochránce a patron vojáků, jezdců, koní, hus a vinařů bývá vyobrazen na koni, na sobě majíce jen polovinu pláště. Neboť když se jednou za třeskuté zimy Martin coby voják proti své vůli vracel na koni do vojenského tábora, potkal promrzlého žebráka, který ho poprosil o almužnu. Protože ale u sebe neměl ani peníze, ani jídlo, rozdělil mečem svůj důstojnický plášť a polovinu podal žebrákovi, aby se alespoň zahřál. Legenda dále praví, že Martin spatřil příští noc Ježíše oděného půlkou svého pláště, což potvrzuje slova evangelia: „Cokoli učiníš jednomu z mých nejmenších bratří, pro mě jsi učinil.“ Scéna dělení pláště patřila po celá staletí k nejznámějším a nejoblíbenějším světeckým motivům.
Svatý Martin byl římským vojákem, poustevníkem a biskupem. V katolické církvi byl mezi prvními svatořečenými ne-mučedníky. Byl zakladatelem prvních klášterů na území dnešní Francie. Svou misijní činností se snažil potírat pohanství a obracet lidi na křesťanství. K tomu ale používal i násilné prostředky, například když nechal v Bretani vykácet řady lesů, které byly pro pohany posvátné. Narodil se kolem roku 316 v římské provincii Panonie v posádkovém městě Sabaria, dnes maďarské město Szombathely, zemřel vyčerpáním na své poslední misijní cestě dne 8. listopadu 397 ve Francouzské Candes-Saint-Martin. Pohřeb biskupa chudých, který se konal 11. 11. 397 v Tours, si nenechaly ujít tisíce lidí. Jeho ostatky byly uloženy do krypty, nad níž byla postavena kaple a posléze i velkolepá bazilika, brzy nato se město Tours stalo významným poutním místem. Dnes zde stojí bazilika sv. Martina z roku 1900. Martin z Tours je uctíván celosvětově. Je mu zasvěceno přes 4,5 tisíce kostelů a kaplí po celém světě, nejvíce samozřejmě ve Francii. V Česku je nejznámější rotunda svatého Martina na Vyšehradě. Je patronem mnoha měst se svým rodným Szombathely v čele. Rada Evropy v roce 2005 prohlásila trasu mezi maďarským Szombathely a francouzským Tours za evropskou kulturní stezku s cílem ukázat nejvýznamnější památky spojené s životem tohoto světce.
Svatý Martin plnil ještě jednu důležitou úlohu, byla mu připisována schopnost proroka počasí. Všeobecně se věřilo, že přináší chlad a sníh. Pranostiky praví: „Na svatého Martina, kouřívá se z komína,“ nebo „Martinův led bude vodou hned.” Věřilo se, že pokud jsou silné mrazy před Martinem, bude zima na blátě. Sedláci také prorokovali krutou zimu v případě, že ještě na sv. Martina nebylo opadané listí ze stromů a vinné révy.

Proč se jí na svatého Martina zrovna husa?
K vysvětlení původu tohoto gurmánského svátku máme hned několik legend. Jedna praví, že svatý Martin byl při svých kázáních natolik rušen kejháním husí, že za trest skončily na pekáči. Druhá nastiňuje příběh, kdy se svatý Martin bránil přijmout biskupské roucho schovávajíce se mezi husami, které ho ale kejháním prozradily.
Nám nejbližší je určitě pověst o českém knížeti Oldřichovi, který zbloudil při lovu v křivoklátských lesích. Troubení jeho přivolalo uhlíře z nedaleké osady, kde právě slavili posvícení. Uhlíř knížete, který se vydával za knížecího komorníka Janka, ve své chudé chatrči pohostil posvícenskou husou, a následně jej posilněného vyvedl z lesa. Kníže na oplátku pozval uhlíře do Prahy, kde mu dle dohody také husu připraví. V den sv. Martina dostavil se uhlíř skutečně na Pražský hrad a poptával se po panu Jankovi. Informovaní dvořané jej uvedli ke knížeti, s nímž užaslý uhlíř potom stoloval a na huse si pochutnal. Na památku tohoto vysvobození z lesa a srdečného pohostinství českých uhlířů stanovil kníže Oldřich, aby se den sv. Martina každoročně slavil pečenou husou, což můžeme považovat za počátek svatomartinských posvícení.
Konzumace husy také označovala konec zemědělského roku, a především přípravu na zdolání předvánočního šestitýdenního půstu, který začíná 12. listopadu.

Mladé víno
Ke oslavám svatého Martina neodmyslitelně patří Svatomartinské víno. Jde o první vína nového ročníku, která zrají jen pár týdnů. Značka „Svatomartinské“ byla registrovaná v roce 1995 a od roku 2005 je jejím vlastníkem Vinařský fond, který ochrannou známku každoročně propůjčuje vinařům. Pro získání značky Svatomartinské musí víno splňovat hned několik podmínek. Musí být vyrobeno z určité odrůdy vína a musí při hodnocení získat minimálně 80 z celkových 100 bodů, hodnotí se čistota vína, barva, vůně, chuť a celkový dojem. Podle tradice se první Svatomartinská vína nalévají zásadně z lahví otevíraných 11. 11. v 11 hodin. Kolem 80 % Svatomartinských vín se prodává těsně kolem samotného svátku, prakticky celý zbytek pak v následujícím týdnu. Avšak tato vína přes svou mladost neztrácejí chuť ani po dvou letech od výroby, na dlouhodobé skladování však nejsou připravená.
A jaká budou ta letošní mladá vína? Díky teplému a slunečnému srpnu lze očekávat výborný ročník. Vinaři si pochvalují dobrou vyzrálost hroznů a vysoké kyseliny v harmonii s přirozeným obsahem cukru. Mladá vína budou tedy především aromatická s výraznější a pikantní kyselinkou. Díky převládající kyselině vinná vína působí měkce. Ročník 2023 bude především hibernalový a pálavový.

Máte se určitě na co těšit! K husím pochoutkám a k mladému vínku přejeme dobré chuti!
Husičku pro domácí přípravu koupíte za super cenu v Lidlu nebo v Kauflandu. S přípravou sváteční tabule vám zajisté pomohou malí i velcí pomocníci značky Gorenje. Kdo pečínku raději spláchne chlazeným pivkem, určitě si vybere z pestré nabídky Tesca a Alberta. Další dobroty na sváteční stůl najdete v akčních letácích našich supermarketů. Pokud se vypravíte na některou z venkovních slavností, nezapomeňte se přiměřeně obléknout. Termo prádlo od Termovelu vám pobyt venku určitě zpříjemní. Pohodlné oblečení pro sport i domácí pohodu hledejte v nabídce Intersportu.